Shanghai Jinxianlu No.210

area:n/a

completion:not realized

design: Milan Sipek

1/1

Pudong Jiujiantang 17

Red Town 'Glass Bar'

Milan  Sipek  Design